OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Omgevingsvergunning bereikt zijn eindstation

Met de recente definitieve goedkeuring van het uitvoeringsbesluit (d.d. 27/11/2015) voor de omgevingsvergunning komt er een eind aan het regelgevend proces rond het omgevingsvergunningsdecreet (goedgekeurd d.d. 25/04/2014).

Eén jaar na publicatie van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad, treedt de omgevingsvergunning in werking, wellicht dus begin 2017. Bedrijven die dan een vergunningsplichtig project willen realiseren, hoeven nog slechts 1 vergunningsaanvraagdossier digitaal in te dienen bij 1 omgevingsloket. Er volgt verder een digitaal spoor langs 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde, waarna de overheid 1 geïntegreerde beslissing neemt. Hierbij worden tegelijk de stedenbouwkundige als alle milieuaspecten van het project beoordeeld (b.v. de behandeling van het milieueffect- en het omgevingsveiligheidsrapport).

Dit vereist van de steden en gemeenten wel degelijk een inspanning, eind 2015 waren zo’n 53 ervan klaar met de digitale verwerking van stedenbouwkundige vergunningen. Tegen 2017 wordt het digitaal uniek loket dus verwacht en dit niet enkel op lokaal niveau, maar ook voor de provinciaal en gewestelijk in te dienen vergunningen.

Wat wordt er naast het uniek loket nog verwacht van de steden en gemeenten?

Samen met de invoering van de omgevingsvergunning wordt een eerste deklassering uitgevoerd, verwacht wordt dat zo’n 5.000 bedrijven worden gedeclasseerd.

De selectie is gebeurd op basis van volgende uitgangspunten:

  • de beperkte complexiteit van de productieprocessen;
  • het beperkte en lokale karakter van de hinder en de risico’s die ze met zich meebrengen;
  • voor deze inrichtingen moeten meestal geen bijzondere voorwaarden worden opgelegd;
  • de spreiding van de inplanting over heel Vlaanderen;
  • het niet gevat zijn door een Vlaams actieplan zoals met betrekking tot zogenaamde ‘hot spots’

Wel zijn er flankerende maatregelen uitgewerkt voor de gemeenten. Bij de advisering zal beroep kunnen gedaan worden op de adviezen van Afdeling Milieuvergunning (AMV) en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POMVC):

  • de gedeclasseerde klasse 1 rubrieken (31-tal) worden ‘2A’- rubrieken: altijd advies van AMV en POVC
  • 26 klasse 2 rubrieken worden voortaan klasse 2A rubrieken: altijd advies van AMV en POVC
  • 7 bestaande klasse 2A-rubrieken worden gewone klasse 2-rubrieken: dus geen advies meer van AMV.

Daarnaast wordt de verplichting ingevoerd om voor bepaalde ingewikkelde projecten, op vraag van de initiatiefnemer, een projectvergadering te realiseren. Het wordt tevens mogelijk om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, zonder dat de procedure terug van vooraf aan moet herbeginnen (zogenaamde administratieve lus).

De afgeleverde vergunning geldt in de meeste gevallen voor onbepaalde tijd. Dit biedt een grotere bedrijfszekerheid, bespaart kosten en wakkert investeringen aan.  Indien een overheidsdienst echter meent dat de bescherming van mens en milieu niet meer kan gewaarborgd blijven, kan deze de milieuvoorwaarden voor bedrijven evalueren en mogelijks de milieuvoorwaarden aanpassen. Dit zal gebeuren volgens een specifieke procedure.

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in OmgevingConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...