OmgevingConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Windturbines: de impact van het ‘zorgvuldigheidsbeginsel’ op de wettigheid van omgevingsvergunningsbeslissingen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde recent een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van drie windturbines. Argumentering was dat er onvoldoende onderzoek werd gedaan naar het al dan niet project-MER plichtig karakter van de aanvraag en naar de mogelijks vereiste tussenkomst van de gemeenteraad voor een beslissing over de zaak der wegen, gelet op de noodzakelijke (tijdelijke) verbreding van de weg voor de aanleg en het onderhoud van de windturbines. Het arrest onderstreept dat de vergunningverlenende overheid (in graad van beroep) de aanvraag steeds op zijn eigen merites dient te beoordelen, en zich hierbij niet mag beperken tot de opgeworpen beroepsgrieven.

OmgevingConnect-expert Annelies Maes bespreekt het arrest in deze bijdrage

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...